Archive for the ‘כל מיני…’ Category

לבנון… שכם… עזה… שדרות… – כולנו גפרורים

23.05.07

אני מקווה שאיני מסכן את בטחון האומה בכך שאגלה לשלושת קוראי כי "גפרורים" הוא שם הקוד הצה"לי לחיילים מן השורה.
כן, אלה החיים – בעוד ה"קודקודים" עסוקים בעניינים שברומו של עולם, נטחנים להם הגפרורים בשטח, ומקווים שמישהו שם למעלה יודע מה הוא עושה כשהוא שולח אותם לשדות הקרב בשליחות האומה, או כשהוא מסרב לפנות אותם מלב המטווח האיזורי בטיעון שזה "רק יעודד את אויבינו".

על הטיפשות, הגאווה, חוסר התוחלת וגורלם של הגפרורים – בכל אלה עוסק סרטון אנימציה רוסי הנקרא בפשטות "קונפליקט", אשר נוצר ב- 1983 ומצליח להעביר ב- 7 דקות את כל הסיפור.

בשולי הדברים, ומעבר למסרים הסמי-חתרניים, כדאי לשים לב ליצירה וליוצרים, לרעיון המבריק ולביצוע "הידני" שאולי דוקא הוא – בחיספוס האופייני למוצרים "אנאלוגיים", ובשילוב עם הסאונד המג'וברש והמוסיקה המדויקת – מצליח להעביר את המסר באופן כל-כך ממוקד ומדויק, החל מגחמות הפתיחה ועד הרקוויאם המצמרר.

לו אני וינוגרד – הייתי מצרף לשפע ההמלצות האופרטיביות הצפויות לנו בדוח הסופי, גם המלצה קטנה להוסיף את 7 הדקות האלה ל"רשימת התיוג" של ישיבת הממשלה בבואה לדון ביציאה למלחמה הבאה.

וכאשר יענו אותו… – חג שמח!

01.04.07

מאחר וכבר מזמן הגיע הזמן – הרי שזה כנראה הזמן.
אפשר להיתלות באביב מעורר ההתחדשות אשר מתדפק על דלתותינו, אפשר להגג על מקומו של הבלוג במרחבי התקשורת החדשים שבין האדם לעולם שסביבו, ואפשר גם להודות לצ' ידידי על הלחץ הפיזי המתון אשר עשה את שלו…
כך או כך, החל מהיום תוכלו למצוא כאן מעת לעת (ולפחות אחת לשבוע) מחשבות והגיגים על נושאים הרי גורל כמו גם על זוטות חסרות כל פשר – בתקוה שיביאו לכם שמחה, ערך וצידה לדרך.
אתם מוזמנים להגיב, להעיר, לשאול ולקרוא תיגר…

חג שמח!

עידן