1 מכל 100 קמפיינים הוא שקר גס – כמו הקמפיין של אלו"ט

קמפיין אלוט 1

פרולוג: אז למה לי פוליטיקה עכשיו?
את נושא האוטיזם אני מכיר מקרוב בזכות זוגתי יפת העין, אשר מקדישה לו חלק ניכר משעותיה בקליניקה הפרטית, בתפקידה כפסיכולוגית הראשית במכון להתפתחות הילד של אחת מקופות החולים הגדולות ובתפקידה החלקי אך הבכיר במשרד הבריאות. בקצרה, למדתי כי בשונה מתחומים רפואיים אחרים, "זוכה" האוטיזם לתשומת לב החורגת משמעותית מהיקפיו הקליניים, וזאת בזכות מספר מרכיבים ייחודיים: העלייה התלולה במספר המאובחנים בשנים האחרונות, היקפי הכספים המושקעים במאובחנים אלה במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות, וכן הלובי החזק אותו הצליחו משפחות האוטיסטים ליצור לעצמם במשך השנים – בעיקר בזכותה של אלו"ט ובזכותה של לאה רבין ז"ל אשר שימשה שנים רבות כיו"ר האגודה.

כמו בתחומים קליניים אחרים, ולא רק בהם, המאבק אינו רק על ההיבטים המקצועיים, כי אם גם על היקפי התקציבים המושקעים בתחום "האוטיזם" על-ידי הממשלה (דרך משרדי הבריאות, החינוך והרווחה), קופות החולים והרשויות המקומיות התומכות אף הן בתקציבי חלק מהגופים הפועלים בתחומן. בשורה התחתונה מדובר איפה בכסף, ואף בכסף גדול, ומכיוון שכך אך טבעי הוא שהמאבק על הכסף יהפוך לפוליטי – לא במובן "המפלגתי" כי אם במובני ההשפעה על דעת הקהל ועל מקבלי ההחלטות.

מאבקים פוליטיים הינם ראויים ולגיטימיים כל עוד הם מתנהלים בזירה בה נשמרים חוקי המשחק. הקמפיין של אלו"ט חורג באופן גס ובוטה מהמקובל בזירה ציבורית זו, תוך שהוא עושה שימוש ציני ומניפולטיבי במסרים שקריים, שספק רב אם היו מותרים "לשידור" בנסיבות אחרות.

שקר מס. 1: "אחד מכל מאה ילדים נולד עם אוטיזם"

מעבר לטעות הבוטה ברמה המקצועית (אוטיזם מאובחן לכל המוקדם בגיל שנה, כך שאף ילד לא "נולד איתו"), חורג הנתון הזה מכל סטטיסטיקה ידועה ומוכרת בישראל, לרבות זו הידועה ומוכרת היטב לאלו"ט עצמה:

על-פי נתוני הביטוח הלאומי (המצוטטים גם בהודעות לעיתונות של אלו"ט עצמה) רשומים כיום בישראל 7,344 פעוטות, ילדים ונערים עד גיל 18 המאובחנים כאוטיסטים, וזאת מתוך כלל האוכלוסיה בגילאים אלה העומדת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סך כולל של  2,786,800 נפשות, קריא 3:1000 (3 פרומיל) , ובקיצור: 1:333.

כלומר, אלו"ט עצמה מבססת את הקמפיין שלה על "נתון" הגדול פי שלושה מנתוני האמת הידועים והמוכרים לה. בעברית פשוטה זהו שקר גס.

כמה מילים על העלייה הדרמטית בהיקף המאובחנים "על הרצף האוטיסטי" – במדינות שונות בעולם (כולל ארה"ב) זינקו בשנים האחרונות נתוני האבחון לרמה של 1:150 ואף 1:100, וזאת לעומת שכיחות ממוצעת של עד 5:10,000 (0.5 פרומיל) אשר היתה מקובלת במדינות אלו עד תחילת שנות ה- 90 ומופיעה עד היום בפרק העוסק באוטיזם ב- DSM IV (ספר האבחנות הרשמי של ארגון הפסיכיאטריה האמריקאי, המקובל גם בישראל).
בקרב רוב אנשי המקצוע בתחומי הרפואה מוסכם כי הגורם המרכזי לעלייה דרמטית זו אינו הופעתן של נסיבות חיצוניות אובייקטיביות (חיסונים, קרינה וכדומה) כי אם ההרחבה הגורפת של האבחנות המגדירות את "הרצף האוטיסטי" – ובראשן PDD NOS, המאפשרת להכליל ברצף האוטיסטי גם ילדים בעלי סימפטומים "בודדים" אשר אינם מתגבשים לכלל הסימפטומים הנדרשים לצורך הכללתם בהגדרת "האוטיזם הקלאסי" (AD), המופיעות כאמור ב- DSM IV.

יתירה מזו, בבדיקה מקיפה של נתוני הפעילות בארצות אלו, כמו גם בישראל, ניתן לזהות זיקה ישירה בין "סל הזכויות" הניתן לאוטיסטים ומשפחותיהם לבין העלייה הדרמטית בהיקפי מתן האבחנה של אוטיזם, ובעיקר PDD NOS. זיקה זו (המוכרת גם בתחומים אחרים, כמו הפרעות קשב וריכוז)  מביאה הורים רבים לבקש לקבל את האבחנה גם כשילדיהם אינם עונים על הגדרות "האוטיזם הקלאסי" (AD), ובמקביל מביאה אנשי מקצוע רבים להיענות לבקשה, מתוך רצון "לסייע" למשפחות לקבל את מלוא הזכויות האפשריות עבורן.
חשוב לציין כי מתן אבחנה "מקלה" זו לא רק שמביא לעלייה הדרמטית במספר המטופלים כי אם גם גורמת לילדים רבים להיכנס "למסלול האוטיסטי" אשר עבור רבים מהם הופך לסוג של מלכודת בלתי הפיכה, שכן ילד המטופל במשך שנים במסגרות "אוטיסטיות" עשוי לאבד חלק גדול מהיכולות הפוטנציאליות אשר היו קיימות אצלו ושאותן יכול היה לפתח במסגרות אחרות. בקצרה, ניתן לומר בוודאות רבה כי מרבית הילדים אשר במהלך השנים "יצאו מהאוטיזם" כלל לא היו אמורים להיות מאובחנים ככאלה מלכתחילה…

עוד ניתן לציין כי על-פי פרסומים ראשוניים של הקריטריונים הרלוונטיים האמורים להיכלל במהדורה הבאה של ספר האבחנות האמריקאי (DSM V) העומדת לצאת לאור בשנת 2013, צפויים קריטריונים אלה לבטל לחלוטין את השימוש באבחנת  PDD NOS, ולשוב לאבחנות "הקלאסיות" הדורשות אבחון בו-זמני של מספר סימפטומים מתחומים שונים.

שקר מס. 2: "… ולאף אחד בממשלה לא אכפת"

קמפיין בפייסבוק - ידיעה מאקו 18.12
בעוד שאת הדיון על שכיחות האוטיזם ניתן לייחס , גם אם בדוחק רב, לפערים בהגדרות, באיכות הנתונים ובצורות מדידה שונות, הרי שחלקו השני של המסר – "לאף אחד בממשלה לא אכפת" – הינו לא רק שקר גס אלא גם יריקה בפרצופם של הגורמים שבזכותם אלו"ט חיה ופועלת.

"לחוקק חוק שיגן על זכויותיהם" ?
קברניטי אלו"ט מכירים היטב את מגוון החוקים והתקנות המגינות על זכויות ילדיהם, והמופיעות בין היתר באתר של אלו"ט עצמה. קברניטים אלה אמורים גם לדעת שהבעיה אינה החקיקה כי אם אופן יישומה (בעיקר בתחום תורי ההמתנה לאבחון וטיפול במסגרת קופות החולים) וכי לצורך זה מאפשרות הקופות מתן החזרים להורים הנאלצים לפנות לגורמים פרטיים. בקצרה, ניתן להבין כי קשיים תפעוליים אלה אינם נחלתם הבלעדית של הורים לאוטיסטים, כי אם גם של רבים מההורים לילדים המאובחנים כ-"מורכבי התפתחות" (פיגור שכלי, שיתוק מוחין (CP), הפרעות קשב, לקויות שפה ולמידה ועוד) להם מתקשה מערכת הבריאות לתת תשובות ראויות בזמן סביר.
יתירה מזו, בקרב רבים מהעוסקים בתחומי התפתחות הילד קיימת בשנים האחרונות תחושה לפיה מקבלים הילדים "האוטיסטים" עדיפות על פני ילדים בעלי לקויות התפתחותיות אחרות – וזאת, בין היתר, בזכות הלובי החזק התומך באוטיסטים לעומת כוחן החלש יותר של קבוצות אחרות.

חשוב לומר: אף אחד מאיתנו אינו "מקנא" בגורלן של משפחות האוטיסטים, הנאלצות להתמודד לאורך שנים רבות עם מציאות קשה ומורכבת, ודומני שכולנו היינו שמחים לו ניתן היה להקל עליהן יותר, אך מכאן ועד ההאשמה הגורפת בחוסר אכפתיות ובהעדר זכויות הדרך ארוכה – הן ביחס למצבן של משפחות אלה בשנים קודמות, והן ביחס לעשרות אלפי משפחות אחרות המתמודדות אף הן מדי יום עם קשיים מורכבים אחרים, במציאות בה "שמיכת התקציב" הינה קצרה ומוגבלת ממילא.

אם "לאף אחד בממשלה לא אכפת" – מאיפה הכסף?
הבה נשים בצד, לצורך הדיון, את עשרות מליוני השקלים המופנים מדי שנה לאבחון וטיפול באוטיסטים במסגרות הממומנות בתקציבים ממלכתיים (בתי חולים, קופות חולים, יחידות בקהילה ועוד) ונתבונן ישירות בדוחות הכספיים אותם מציגה אלו"ט לציבור הרחב כאן:
אלוט השתתפות משרדי ממשלה בהוצאות 2011

במילים פשוטות:  "לאף אחד בממשלה לא אכפת" אבל משרדי ההמשלה הם שהזרימו לאלו"ט בשנת 2011 סכום עתק של למעלה מ- 85 מליון ש"ח, המהווים 75% (!) ממחזור הפעילות שלה ומבטאים עלייה של כ- 11% לעומת הסכומים שהועברו אליה בשנת 2010, בעוד שהכנסות האגודה מהשתתפות ההורים החברים בה צונחות בתקופה זו ב- 22%.
במילים אחרות, בהנחה כי באלו"ט חברות כיום כ- 4,000 משפחות (כאן)  הרי שהשתתפות הממשלה משקפת סיוע ישיר בהיקף שנתי של כ- 21,350 ש"ח לכל משפחה, כל זאת בנוסף לסיוע הניתן למשפחות באמצעות משרדי הבריאות, החינוך והרווחה.

אורלי וגיאניתן כמובן להסתלבט על קונספט "קמפיין הסלבס" המבוסס כמו תמיד על עסקת בארטר סיבובית המיטיבה עם כל שותפיה, אך במקרה זה לא ניתן להתעלם מהשתתפותם של אורלי וגיא אשר קנו לעצמם בעמל רב מוניטין של אמינות אישית + מלחמה למען הצדק.  האם עשה צמד הידוענים את שיעורי הבית העיתונאיים האלמנטריים לפני שהצטרף לקמפיין הלוחמני שעליו הם חתומים?

סוף דבר: "היורק מול הרוח, יורקת הרוח בפניו"  (פתגם הודי)
התמודדותן של משפחות המגדלות ילדים אוטיסטים הינה על-פי-רוב קשה, סיזיפית, וראויה לכל סיוע אפשרי, הן בהיבטים המקצועיים והן בהיבטים הכלכליים – ולפיכך זכותה ואף חובתה של אלו"ט להפעיל את כל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשותה ליצירת השפעה ציבורית רחבה ולקידום עניינן של אלפי המשפחות החברות בה.
אלא שהשימוש במניפולציות שקריות לא רק שאינו לגיטימי, אלא אף עלול לפגוע בשמה הטוב, בתמיכה התדמיתית והכספית אותה היא מקבלת מהציבור הרחב ואף בסיוע הישיר והעקיף אותו היא מקבלת מגורמי ממשל שונים, וחבל שכך.

תגים: ,

10 תגובות to “1 מכל 100 קמפיינים הוא שקר גס – כמו הקמפיין של אלו"ט”

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) Says:

  וואוו! עשית חתיכת עבודת מחקר, כל הכבוד!
  רק שלא יתנו לעובדות לבלבל אותם…

  מעניין יהיה לקרוא את תגובת אלו"ט לפוסט.

 2. Idan Bchor עידן בכור Says:

  אכן יהיה מעניין… חשוב לי לחזור ולהדגיש כי יש לי סימפטיה רבה לאוטיסטים ומשפחותיהם ולמאמציהם להקל ולשפר את מצבם – אך לטעמי אין זה ראוי לפרסם נתונים חלקיים ושקריים ובודאי שלא לירוק לבאר שממנה הם שותים.

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה) Says:

  אין לי פייסבוק, בבקשה תגיד לי שזה רץ שם!!!

 4. אביגיל Says:

  עידן יקר, אני אמא לנער אוטיסט. יופי של עבודת מחקר עשית ואני באמת לא בקיאה בנתונים הכספיים. בדבר אחד אני בקיאה – הבן שלי יסיים עוד שנה את ביה"ס (חוק חינוך מיוחד, עד גיל 21) ואז אמצא את עצמי מטפלת בו לבד. המדינה לא מממנת הקמת מרכזי תעסוקה, ואלה הקיימים מלאים. היא לא מממנת הקמת הוסטלים, ויש מחסור של 50 כאלה כרגע. היא לא מקצה מספיק שעות סייעת ואני לא ישנה בלילות מחרדה מהיום שבו לא אהיה בסביבה. אז תודה לך, אתה בטח איש מאד מאד חכם ומעמיק. אשמח אם תמשיך לחקור ולהסביר לי איך יתכן שאני במצב כל כך נואש….
  שיהיה לך ולשכמותך רק טוב

  • Idan Bchor עידן בכור Says:

   אביגיל שלום,
   תודה על התייחסותך. כפי שניתן להבין, תחום האוטיזם אינו זר לי, ואני מבין היטב את הקשיים והמצוקות שאת והורים אחרים נאלצים להתמודד איתם. מתפקידה של אלו"ט לייצג את חבריה ולפעול לקידום האינטרסים הלגיטימיים של הילדים ומשפחותיהם, ואכן במשך השנים הצליחה האגודה להגיע לקהל רחב וליצור מודעות ותמיכה רחבה בציבור, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, במשאבים אותם היא מצליחה לגייס הן מגופים ממשלתיים והן מהציבור הרחב.
   על רקע זה, מצערת בחירתה של אלו"ט לצאת בקמפיין ציבורי המבוסס כולו על נתונים מניפולטיביים ואף שקריים – הן באשר להיקף האבחון ("אחד ממאה") והן באשר לתמיכה הכספית של גורמי הממשל ("לאף אחד לא אכפת"). את מעידה על עצמך שאינך בקיאה בנתונים הכספיים, אך ראשי אלו"ט מבינים בהם היטב (הנתונים הכספיים המוצגים בפוסט לקוחים מאתר האגודה) והם יודעים כי 85 מליון ש"ח (המהווים 75% מהתקציב) הועברו בשנת 2011 לאגודה ישירות ממשרדי החינוך, הבריאות והרווחה.
   ניתן גם לציין כי בנוסף לתקציבים אשר מופנים ישירות לאלו"ט מופנים מדי שנה תקציבים של עשרות מליוני שקלים דרך קופות החולים וגופים אחרים למימון של טיפולים במסגרות שונות, וכי למרבית הצער גם בנושא זה מציגה אלו"ט (במצגת "המאבק" שבאתר שלה) נתונים מסולפים אשר מטעים את חבריה ואת הציבור.

   הבחירה של ראשי אלו"ט להציג נתונים שקריים לא רק שאינה ראויה, אלא שהיא פוגעת בתדמית המכובדת ובאהדה הרבה שיש לאגודה בציבור הרחב ובקרב מקבלי החלטות במגזר הממלכתי. מכיוון שכך, הקמפיין הזה לא רק שאינו משרת אותך, אלא שהוא עלול לפגוע בסיכומו של דבר בך ובהורים נוספים, וחבל שכך.

   ברמה האישית אני מקווה שימצאו פתרונות הולמים לבנך, באופן שיקל עליו ועלייך היום ובשנים הבאות.

   בתקווה לימים טובים יותר לכולנו,

   עידן

 5. אביגיל Says:

  עידן שלום,
  נכנסתי לאתר אלו"ט כמוך וקראתי את הדוחות הכספיים. קראתי גם על היקף הפעילויות והשירותים שאלו"ט מפעילה. האם אתה יודע כמה עולה הקמת והחזקת מרכז תעסוקה? האם אתה יודע כמה בוגרים אוטיסטים נמצאים בכל אחד ממרכזי התעסוקה? ובהוסטלים? ובמעונות היום השיקומיים? ובאלוטפים? ואולי בכלל 85 מליון שקלים לשנה הם מעט מדי עבור כל אלה לאוכלוסיה הולכת וגדלה?

  אם זוגתך יפת העין שותפה לאבחון, ועד גיל 3 קופות החולים נותנות מענה חלקי ביותר לילדים, ומה אחר כך? ובכלל, בוודאי היא תדע לספר לך שחלק גדול מאלו המאובחנים כיום כוטיסטים/PDD אובחנו בעבר כפיגור. זאת משום שהכלים האבחוניים הקיימים היום מדויקים יותר.

  ובכלל, הקמפיין איננו של אלו"ט לגיוס עוד כספים עבור העמותה, הקמפיין הוא כדי לעגן בחקיקה את זכויות האוטיסטים ואת השירותים להם הם זכאים לקבל מהמדינה לאורך מעגל חייהם. אלו"ט עוזרת לנו, ההורים חסרי האונים, להתארגן על מנת שחקיקה כזו תהיה (בדיוק כמו שיש חוק הפיגור המגדיר מה מגיע לאדם המפגר לאורך חייו).
  לאחר שתהיה חקיקה אפשר יהיה לבדוק מי מקבל את הכספים עבור הפעלת אותם שירותים. באופן אישי, במדינה המפריטה עצמה למוות, אני מעדיפה שאלו"ט תפעיל אותה כעמותת הורים מאשר כל מיני חברות עסקיות שהמטרות שלהן אחרות. אבל זו העדפה פרטית שלי
  מדוע בוגר עם פיגור זכאי לשירותי הסעה לתעסוקה ובני שלי לא? מדוע עפ"י חוק אדם עם פיגור זכאי להוסטל/דיור ובני שלי לא?

  הפרטים הקטנים בטח לא מעניינים אותך. יותר קל לצאת נגד אלו"ט מבלי להתייחס כלל למטרות הקמפיין.

 6. Idan Bchor עידן בכור Says:

  אביגיל שלום,

  ברשותך, אגש ישירות לשורה התחתונה של דברייך –
  איני "אויב" שלך או של אלו"ט, ואני אכן מכיר את תחומי פעילותה והיקפיה.

  אבל… האם הכוונות הטובות מקדשות את האמצעים הפסולים?

  לו היתה אלו"ט מנהלת קמפיין הקורא באופן ברור וגלוי לעיגון בחקיקה של זכויות האוטיסטים לאורך כל מעגל חייהם, הייתי תומך בו ברצון רב, אלא שלצערי בחרה אלו"ט לצאת בקמפיין שבחזיתו שתי סיסמאות מניפולטיביות ושקריות – כמפורט בפוסט מעלה. וכאמור, חבל שכך.

  היה ותרצה הנהלת אלו"ט להגיב באופן ענייני על האמור מעלה – מובטח לה שתגובתה תובא כאן במלואה וכלשונה.

 7. boazmb Says:

  עידן שלום
  קצת מוזר שמכל הקמפיינים בעלי "הטיית האמת" הקיימים בחרת להתמקד דווקא בזה – בקמפיין שיכול רק להביא טוב ועזרה מממשלה שההשקעה שלה בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך (תחומי העזרה לאוטיסטים) כל כך קטנה.
  כמו כן חבל שלא ביררת את העובדות עד הסוף לפני שפירסמת.
  אם היית עושה ניתוח מקיף וכולל יותר, גם מחוץ לישראל,
  היית יודע ש –
  – בארה"ב פורסמה סטטיסטיקה רשמית של ה CDC ל 1:88
  http://www.cdc.gov/NCBDDD/autism/data.html
  גם בסינגפור יש מספרים דומים וגם באנגליה המספר האחרון היה על 1:110
  – המספרים עולים בהתמדה ב 10 השנים האחרונות, כך שנתוני הביטוח הלאומי
  מ 2010 לא מעודכנים.
  – אכן יש ויכוח לגבי מהות העלייה (אבחון משופר או עלייה אמיתית),
  אבל זהו ויכוח שטרם הוכרע (בניגוד למה שקבעת "רוב בעלי המקצוע")
  ואם נסכים על כלי האבחון של ה DSM IV נוכל לראות שהמספרים ממשיכים
  לעלות גם לאחר שימוש בכלי אבחון זה וימשיכו לעלות גם בשימוש ב DSM V.
  – רוב התקציב שמקבלת אלו"ט הוא "תקציב ייעודי צבוע" והולך לתחזוקת מבנים
  (הוסטלים ודיור מוגן) כך שלטיפולים, לתרופות ולסיוע בבית הספר, ההורים
  צריכים לשלם בעצמם (יש תקציב נמוך מהמדינה אבל הוא לא מספיק)
  – ה"טעות הבוטה" לגבי אבחון היא שלך. ישנה הסכמה רחבה בעולם שאוטיזם
  הוא אכן מולד, אבל היכולת לאבחן אותו בגיל צעיר בעייתית, בין היתר מפני שבמקרים רבים חלה "רגרסיה התפתחותית" בגילאי 1-2 שמקורה במבנה הגנטי הפגום (במוח)
  – לגבי "כספים שמקבלים המשפחות" (21,350 ש"ח) לטענתך – נאדה.
  כפי שציינתי כספים אלו הולכים ברובם למבנים סיעודיים וגנים התפתחותיים.
  עלות חודשית של תרופות, ליווי, טיפולים, תזונה מיוחדת והוצאות שונות אחרות,
  מגיעה ל 5,000 עד 20,000 ש"ח בקלות. מתוך זה ניתן לקבל החזרים של
  5,000 עד 8,000 ש"ח בקושי (יש קריטריונים מאוד מגבילים)
  בנוסף לבעיה שההכנסה של ההורים יורדת (נבדק גם מחקרית) עקב הצורך בליווי וטיפול אינטנסיבי, ולעיתים קרובות גם המשפחה מתפרקת (גירושין,
  בעיות פסיכולוגיות של אחים ועוד)
  – אם הילדים שלך היו נכים ברמה שלא היו מסוגלים לנהל חיים עצמאיים,
  להקים משפחה, לאהוב ולהיות נאהבים ולחיות בכבוד, אולי היית יותר אמפטי.

  לסיכום – טעית והטעית וגרמת נזק לאוכלוסיה מוכת גורל.
  מדוע?

  • Idan Bchor עידן בכור Says:

   בועז שלום,
   תודה על התייחסותך המפורטת.
   כפי שציינתי כאן מוקדם יותר, הבלוג הזה מתמקד בענייני שיווק ותקשורת – והתייחסותי לקמפיין אלו"ט נוגעת להיבטים אלה.
   אני שומר על פרטיותם של בני ביתי ולכן לא אכנס לפרטים, אך אני מבטיח לך כי מודעותנו ואף תרומתנו המעשית לנושא הינה משמעותית בכל קנה מידה אפשרי.
   מדבריך אני מבין כי המידע שבידיך מגיע דרך אלו"ט, שכוונותיה בוודאי טובות, אך דרכי פעולתה נתונות במחלוקת והמידע שהיא מספקת לציבור ולחבריה הינו חלקי ומניפולטיבי, וחבל שכך.
   לסיכום – הפוסט הזה אינו גורם נזק לאיש, אלא מעלה שאלות שמן הראוי היה שיזכו להתייחסותם של מנהלי אלו"ט, אשר ראו אותו אך בחרו במודע שלא להגיב עליו. חומר למחשבה.
   כל טוב, עידן

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s


%d בלוגרים אהבו את זה: