לתחקר את התחקור: מפגש מרתק עם סגל הפיקוד של ביה"ס לטיסה

הטלפון מרס"ן א', אשר הזמין אותי לפתוח את מפגש סגל הפיקוד של בית הספר לטיסה בנושא "תחקור ויישום" היווה סיבה לרגע של נחת ולאחריו רגעים רבים של דילמה: וכי מה כבר אפשר ללמד את מי שתחקיר הוא בלב נשמתו המקצועית ועיסוקו היום-יומי?

בשיחה הבאה אנו מגיעים להבנה כי בדומה למפגשים אחרים של "מיטיבי לכת", כמו גם "כיתת אמן", המשימה אינה ללמד כי אם להרחיב ולהעשיר את עולמם של המשתתפים. זה לא המקום להרצאה הקלאסית של "תחקור – למה זה טוב, למה זה לא פשוט, ואיך עושים את זה הלכה למעשה" כי אם הזדמנות להציג את הדילמות, התפיסות והכלים האופרטיביים אותם מיישמים ארגונים מובילים בעולם. עכשיו, כשהקונספט ברור והמטרה מוגדרת, אפשר לגשת להכנת המפגש.

"רגע אחד", שואל את עצמו המתבונן מהצד "האם מדובר במשבר ארגוני? וכי למה להשקיע יום שלם של בכירי הארגון בתחום שמהווה את אחת מחוזקותיו? לא חבל על הזמן?".
אלא שזו בדיוק נקודת המפתח בארגונים הפועלים באוריינטציה של שיפור מתמיד: אין צורך לחכות למשבר כדי לבחון, לשפר ולשכלל באופן רציף ומתמיד את רמת הביצוע האישית והארגונית. ובניסוח אחר: מי שמשקיע באופן מתמיד בשיפור יכולותיו וביצועיו, לא רק שיהיה חשוף פחות להפתעות ולמשברים, אלא גם ירכוש את המיומנויות הנדרשות לזיהוי מהיר של "הבעיות" המופיעות, הגדרה מהירה ונכונה של התיקונים הנדרשים ומעבר מיידי ליישומם המהיר והאפקטיבי.

ברוח זו פותח מפקד ביה"ס לטיסה, אל"מ ת', את המפגש המתקיים באוירה בלתי פורמלית בבית הראשונים במוזיאון חיל האויר שליד חצרים. יש משהו נכון ביציאה מההמולה היום-יומית של הבסיס ובחיבור בין המוזיאון, המבטא את המורשת והתרבות הארגונית של חיל-האויר ,לבין הקבוצה הקטנה והמלוכדת של מפקדי טייסות בית הספר המופקדים היום על הכשרתו של "דור העתיד".

תחקור ושקיפות ניהולית
את הפעילות עצמה פותחת גיחה של "אימון הדדי" המתבצעת במדמי הטיסה המוצבים בקומה השנייה של הבניין – עמדות פלייסטיישן המדמות טיסה במטוס הקרב העתידי של חיל-האויר,  F-35. בכל עמדה מתייצב טייס קרב המדריך את אחד מטייסי המסוקים והתובלה שבקבוצה, כאשר בדרך ליעד התחרותי (מקסימום הפלות בזמן נתון) נדרש כל צוות של מדריך-מתאמן לבצע תדריך קצר ולאחריו מספר גיחות המשלבות הדרכה בזמן אמת ותחקור מהיר לשיפור הביצועים בין גיחה לגיחה. הזדמנות לחווייה אינטנסיבית של איכות התחקיר (של החניך ושל המדריך) כמפתח לשיפור ביצועים מהיר ותכליתי.

למתבונן מהצד, זוהי הזדמנות למבט נוסף אל תרבות ארגונית המבוססת על שקיפות מלאה: כאשר אתה באוויר, אין משמעות לדרגותיך, לתפקידך ולשלל התארים שצברת – אלא לביצועים שאתה מפגין וליכולת שלך ללמוד, לקבל הדרכה ואימון מאחרים (Coachability) ולשפר את ביצועיך שוב ושוב. כמו במרכיבים רבים אחרים של תרבות ארגונית, גם יכולת התחקור בארגון נבנית באמצעות דוגמה אישית (Modeling) של דרגי הניהול הבכירים. הנסיון מלמד שאין כאן מקום לקיצורי דרך: ארגון שרוצה לאמץ את תרבות התחקור מחוייב לעודד וליצור את השקיפות הנדרשת בכל רמות הארגון. 

הזוית הניהולית: מתחקור ארוע לתחקור מערכתי
המישור הבסיסי של הדרכת טיסה ברמה הפרטנית, כמו של הדרכות יישומיות אחרות, מכוון להגעה לרמת ביצוע בסטנדרט ידוע ומוגדר (כך ממריאים, כך נוחתים, כך מבצעים זינוק בעלייה, כך אופים לחם…). המעבר מרמת ההדרכה הפרטנית כמדריכי טיסה לרמת הדרג הפיקודי כמפקדי טייסות ומעלה, מחייב הרחבה והעשרה של ארגז הכלים המקצועי, כך שיספק תובנות גם ברמה המערכתית.

זה המקום בו נדרשות מתודות תחקור מתקדמות (תחקור קבוצות ורצפים, תחקור ממשקים, תחקור אינטגרטיבי ועוד) ולצידן כלים לאיסוף וניתוח של הנתונים המערכתיים הרלוונטיים, וכן שיתופם של אנשי מקצוע בעלי מיומנויות בתחומים אלה. על רקע זה אני שמח לפגוש בקבוצה גם הקצינה הממונה על חקר ופיתוח ההדרכה (חופ"ה) ואת הסוציולוגית של ביה"ס. הרבה חומר למחשבה לאנשי מש"א ואנשי הדרכה במקומותינו… 

תחקור הצלחות: העצמה + שכפול מהיר של "מפתחות ההצלחה"
השילוב בין הדרכה הממוקדת בהגעה לסטנדרט אופרטיבי מוגדר (לדוגמה: נחיתה בטוחה) לבין המסגרת הצבאית-שוביניסטית, יצר במהלך השנים מתכונת תחקור המתמקדת בשאלות בעלות אופי שלילי: מה לא הצליח (נגיעה "קשה"), למה זה קרה ("הגעתי מהיר מדי"), וכמובן איך לתקן ("לשמור מהירות בפיינל…").
לאורך זמן, מוטמעת גישה זו בכל מרחבי הארגון, ומביאה למיקוד תשומת הלב בטיפול בתקלות ובכשלים, בעוד שפעולות וארועים מוצלחים כמעט ואינם מונחים על שולחן הדיונים בארגון.

משיחות רבות אותן ניהלתי עם מנהלים בשנים האחרונות, מצאתי כי למידה מהצלחות נתפשת אצלם פעמים רבות ככלי המיועד לטיפוח של קהלים חלשים יחסית  – וזאת מאחר והיא תורמת לשיפור הבטחון עצמי ותחושת המסוגלות (Self Efficacy) של המשתתף.
"יש לנו אנשים בעלי יכולות מצוינות ומלאי בטחון עצמי", אומרים לעצמם מנהלים בארגונים מובילים, "ובכלל – למה שנתעסק ונשקיע מאמץ במה שעובד ומצליח?".

אלא שגישה זו מחמיצה את ההזדמנות הגדולה של למידה מהצלחות בכלל ושל תחקור הצלחות בפרט, שכן מעבר לפן הפילוסופי ("חזק את חוזקותיך") ולפן המוטיבציוני (הצלחה מעודדת הצלחה), מאפשר השימוש בתחקור הצלחות זיהוי מהיר ומדויק של גורמי הצלחה ושל דרכי פעולה אפקטיביות – אותן ניתן להעתיק ולשכפל ברמה האישית, ברמת הצוות ובכל רמות הארגון. ברמה "הפיזיקלית", ברור כי האנרגיה האישית והארגונית הנדרשת לחזרה על פעולה מוצלחת תהיה תמיד נמוכה יותר מזו הנדרשת לחיפוש אחרי פתרונות אחרים (אשר יתכן ויעבדו אך יתכן שיתגלו גם הם כשגויים), ומכאן שתחקור הצלחות אינו רק כלי להעצמה אישית כי אם גם כלי בעל תרומה משמעותית להקטנת עלויות, שיפור היעילות וחיזוק כושר התחרותיות של הארגון. 

עבור ארגונים הרוצים לאמץ ולהטמיע את תרבות התחקור, מהווה תחקור הצלחות כלי מצוין ללימוד המתודולוגיה הבסיסית של מפגשי התחקור וליצירת שפה ארגונית התומכת בפעולות אלו – שכן מיקוד התחקור בפעולות מוצלחות מקטין משמעותית את החששות וההתנגדויות האופייניות להטמעת תהליכי תחקור בארגון. בהמשך הדרך, לאחר ביסוס המתודולגיה, הקניית השפה ושיפור הביטחון של המשתתפים, ניתן להרחיב את היריעה ולתחקר באופן מעצים ואפקטיבי גם פעולות שגויות וארועים בעלי אופי שלילי.

הטמעה של תחקור הצלחות, כחלק מהתחקיר האישי והארגוני, מאפשרת אם כן לא רק לשפר ביצועים חלשים כי אם גם לשמר ביצועים טובים והישגים קיימים ואף לשדרג אותם לרמה גבוהה יותר.

רגע של נחת: תחקור ויישום בזמן אמת
בהמשך המפגש, מציגים מספר צוותי חשיבה את תובנותיהם בתחומים שונים הקשורים לסוגיות מיון, הדרכה והכשרת לוחמי צ"א בבית הספר לטיסה. שוב ניתן להתרשם מהדיון שנערך באוירה פתוחה וחופשית אך נוגע ביושר ובכנות גם בנקודות מחלוקת ובתחומים הדורשים שינוי ושיפור.
בשונה מהתכנים המעניינים שמציגים הצוותים, המצגות עצמן משמימות למדי, כמיטב הסגנון הצבאי היבשושי ועתיר המלל. "נראה לי שגם פה יש לנו מה לשפר…" אומר לי אל"מ ת' כשאנחנו יוצאים לעוד הפסקת רענון קצרה בשמש המדברית.

את החלק הבא, העוסק בהתיחסויות והמלצות אופרטיביות ליישום בהמשך למפגש, מוביל סא"ל פ', המדריך הראשי של ביה"ס, מי שאמור להפוך את כל זה ממילים יפות למעשים תכליתיים. בלי הקדמות מיותרות הוא פותח מצגת חדשה ומציב בתוכה 3 כותרות הלקוחות ישירות מפרק "תחקור הצלחות" בהרצאה איתה פתחנו את היום:
* נושאים לשיפור
* נושאים לשימור
* נושאים לשידרוג מטוב למצוין

ההשתתפות הערה בדיון ושפע הרעיונות וכיווני הפעולה האופרטיביים הנצברים תחת כותרות אלה, מבהיר לי כי אנחנו בידיים מצויינות. הנהג ממתין בחוץ בדיוק בשעה שקבענו, הרכבת העמוסה לחיפה יוצאת לדרך, ורגע לפני שאני נרדם אני רושם לעצמי 3 נקודות – לשיפור, לשימור ולשידרוג מטוב למצוין…

תגים: , , ,

4 תגובות to “לתחקר את התחקור: מפגש מרתק עם סגל הפיקוד של ביה"ס לטיסה”

 1. מייק Says:

  אחרי שיחתנו היום, חיכיתי לפרסום הפוסט הזה. חיכיתי ולא התאכזבתי.
  שמח לראות שחיל האוויר שומר על כושר, שמח שהוא פתוח לשמוע VETERAN דוקא בתחום שהוא יודע ומאמין שהוא חזק בו ועדיין מצליח ללמוד ולחדש לעצמו.
  שמח שנפלה בחלקך חווייה משובחת נוספת.

 2. דן נועם Says:

  שמחתי מאוד לקרוא פוסט זה ואת התייחסותך ללמידה מהצלחות. אתה צודק שארגונים ממעטים ללמוד מהצלחות ומסתפקים בתחקור הכשלונות.
  השנה התמזל מזלי להשתלם ב- "יחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות" שבמכון ברוקדייל.
  http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=206
  עכשיו אני עוסק, בין השאר, ביישום מתודולוגיות אלו בארגונים עסקיים. מצאתי אתגר מיוחד בשילוב עולם התוכן של מדעי החברה בכלל, והעבודה הסוציאלית בפרט, בעבודה עם ארגונים טכנולוגיים. שילוב זה מייצר תובנות חדשות שספק אם היו נוצרות בדרך אחרת. למידה מהצלחות מאפשרת, בין השאר, להפוך ידע סמוי לגלוי, ולהפיץ אותו בארגון.

 3. Zvika Roll Says:

  אחרי עשרות שעות שיחה בינינו בהן ניסית (בין השאר) להסביר לי את תפיסת העולם שלך בנושא התחקיר סוף סוף הבנתי. אולי אנחנו צריכים להפיק איזשהו לקח: קודם תכתוב ואחר כך תנסה להסביר לי…
  ולסיכום: כשמענין למספר מעניין גם לקורא.

 4. Idan Bchor עידן בכור Says:

  למייק – תודה. אכן חוויה משובחת. ואכן – אני סבור שאחת מעוצמותיו של חיל האויר היא היכולת להמשיך ללמוד ולהתחדש, בכל מישורי הפעילות.

  לדן – אני יודע על הפעילות במכון ברקדייל, אם כי איני מכיר אותה מקרוב. דומני כי הדגש שם הוא על "ניהול ידע" (שכמובן אמור להגיע בסופו של דבר ליישום אופרטיבי), בעוד שאני מכוון ישירות לרמה האופרטיבית בארגון. כלומר – הכוונה דומה, השיטה והכלים שונים.

  לצביקה – את יכולת ההסבר שלי אני יכול לנסות לשפר (שמעתי שיש הרצאות בנושא "פרזנטציה מנצחת"), אך את יכולת ההבנה שלך? קטונתי. בכל מקרה, כתחקור הצלחות ננסה מעתה את הסדר החדש שהצעת.
  ולסיכום, כדברי החכם הסיני: "כשהפוסט מוכן, הקורא מגיע".

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s


%d בלוגרים אהבו את זה: